Nieuwe aanpak Preventie Seksuele Intimidatie

Ons erelid en algemeen bestuurslid van de Nederlandse Schaakbond, Erik Mijnheer, heeft op 11 september een presentatie gegeven over het thema Preventie Seksuele Intimidatie. Het bestuur van de Nederlandse Schaakbond vindt het cruciaal dit lastige thema aan te snijden. In een bondige presentatie presenteerde Erik de kernpunten van de nieuwe aanpak.

Vragen en antwoorden

De presentatie leverde nog drie vragen op. Deze staan hieronder samen met de antwoorden van Erik. Lees vooral door en deel dit met jullie leden.

V1: In de presentatie wordt gesproken over een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon. Welke wordt vanuit de KNSB geadviseerd?
A1: https://sportopleidingen.nl/sportopleidingen/84-vertrouwenscontactpersoon-vcp Belangrijk is dat de VCP onafhankelijk moet zijn en geen bestuursfunctie heeft binnen de vereniging. De cursus is niet verplicht omdat schaakverenigingen gebruik kunnen maken van de KNSB Vertrouwenscontactpersoon. Grotere (jeugd-)verenigingen kiezen vaak wel voor eigen mensen.

V2: Wie kunnen het registratiesysteem voor plegers raadplegen? 
A2: Vanuit de KNSB zal dat de landelijke VCP zijn. Mogelijk wordt er nog iemand vanuit het bondsbureau aan toegevoegd.

V3: Hoe lang is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geldig? Moet deze elk jaar opnieuw aangevraagd worden?
A3: De geldigheidsduur van je VOG hangt af van de branche waarvoor deze is afgegeven. De KNSB hanteert als richtlijn 3 jaar.

Infographic en Presentatie

In de Infographic en Powerpointpresentatie die hieronder toegevoegd zijn, kunnen (bestuurs-)leden van de SBO deze punten nogmaals nazien. Aangezien alle ouders bij dit thema betrokken zijn, raden wij iedereen aan dit thema ook op de kaart te zetten bij andere sporten waar jullie kinderen aan deelnemen. Hoe meer bekendheid op dit punt, hoe beter.

Voor additionele vragen is het altijd mogelijk contact op te nemen met het bondsbureau. Erik Mijnheer is ons contactpersoon, dus de lijntjes zijn kort. Maak hier vooral gebruik van!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *