Brandbrief

Aan alle leden van de SBO,

Raalte 28 mei 2021

Onderwerp: Vacatures bestuur en jeugdcommissie

Beste leden,

Al jaren kampt het SBO-bestuur met een tekort aan vrijwilligers voor het vervullen van bestuurs- en/of commissietaken.
Dit probleem wordt in september 2021 groter, omdat volgens de statuten  wedstrijdleider Werner Gesing  en ikzelf af moeten treden, omdat wij dan  de wettelijke 12 jaar volgemaakt hebben.

We zijn op dit moment opzoek naar de volgende functionarissen:
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Wedstrijdleider

Jeugdcommissie
Commissielid Schoolschaak
Jeugdrating- en GP-stand-functionaris

Webteam
medecommissielid

Het is belangrijk dat iedereen zich realiseert, dat bepaalde zaken vanaf september niet meer uitgevoerd worden als er zich geen nieuwe mensen aanmelden.
Het functioneren van een schaakbond staat of valt met vrijwilligers, die bepaalde essentiële taken uitvoeren. Om een nieuwe voorzitter, secretaris of commissielid te ontlasten, bieden wij je  nu als lid ook de mogelijkheid, je alleen voor een bepaalde taak aan te melden Wellicht wordt de drempel  voor het aanmelden als nieuwe voorzitter  of  secretaris  hierdoor verlaagd.

Hieronder een opsomming van taken, die zonder nieuwe vrijwilligers vanaf september wellicht niet, of niet optimaal  meer uitgevoerd zullen worden:

 • Maken notulen jaarvergaderingen ( 2 x per jaar);
 • Samenstellen jaarverslag SBO en zorgen voor verspreiding ( 1 x per jaar in september);
 • SBO- agenda; verzamelen data toernooien, competities en overige SBO-gerelateerde data en deze plaatsen op de agenda op de website. Goedkeuren toernooien voor het plaatsen op de KNSB-agenda;
 • Doorgeven competitie- en toernooiuitslagen aan KNSB in verband met de ratingverwerking.;
 • Controle competitie-uitslagen in Netstand, goedkeuren en controle wedstrijdopstellingen;
 • (mede-) Organiseren PK-senioren;
 • (mede-) Organiseren Schoolschaaktoernooi;
 • (mede-) Organiseren Huttontoernooi;
 • Ratiwebngfunctionaris jeugd ( bijhouden jeugdrating en GP-resultaten);
 • Lid webteam: plaatsen nieuwsberichten en up-to-date houden website;
 • Controleren OLA: controle emailadressen en NAW-gegevens van diverse functionarissen binnen de SBO (voorzitters, secretarissen, penningmeesters, jeugdleiders).

Op de website onder downloads zijn de huidige functiebeschrijvingen van Voorzitter en Secretaris. te vinden. Je zult zien, dat als bovenstaande taken door derden worden verricht, het takenpakket aanzienlijk wordt verminderd.

Hierbij dus het dringende verzoek om je  op korte termijn aan te melden voor een van bovenstaande taken of nog beter als voorzitter of secretaris.

 

 

Als er nog vragen zijn over bepaalde functies of werkzaamheden kun je altijd telefonisch contact met mij opnemen.

Voor aanmelding graag een email naar secretaris@sboschaak.net Ik verwacht een groot aantal reacties!!

Erik Blom

Voorzitter Schaakbond Overijssel.

Tel 06-21417131

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *