Bericht van de voorzitter

Beste schaakvrienden,

Dat de corona-crisis ook een enorm effect heeft op het schaakleven is ons allen wel duidelijk gemaakt.
Ik heb de afgelopen weken via mail contact gehad met verschillende voorzitters binnen de SBO. Over het algemeen gaat het gelukkig naar omstandigheden goed met de verenigingen. Het normale verenigingsleven staat echter stil  én het ene na het andere toernooi  is van de  schaakkalender verdwenen. Ook de SOS-competitie, de SBO-bekercompetitie en de JCC zijn geannuleerd.

Protocollen
Wel heeft de KNSB  protocollen opgesteld voor het eventueel organiseren van trainingen voor onze jeugdafdelingen ( tot 18 jaar). Het geeft daarmee ook een idee op welke wijze volwassenen in clubverband kunnen schaken, als dat weer wordt toegestaan.   20-20318 Schaken Protocol 20200428

Gelukkig zijn er diverse initiatieven genomen om een ‘digitale vereniging’ en/of evenement te starten. Wij waarderen dat zeer.

Ongewis
Niemand weet hoe lang deze situatie zich zal voortzetten. Maar we kunnen niet wachten op het moment dat hier duidelijkheid over ontstaat. De besturen van de drie samenwerkende regionale bonden (SBO, SGS en OSBO) hebben uitvoerig overleg gehad over hoe nu verder.

Ledenvergadering
Met elkaar delen we de mening dat we de ledenvergaderingen, die in de maand mei gehouden zouden worden, laten vervallen. Praktisch gezien zal het lastig worden om alle verenigingen op de gewenste wijze te laten deelnemen. Maar de belangrijkste reden is dat wij vinden dat het onderwerp “het al dan niet voorzetten van de gezamenlijke competities” van dusdanig belang is voor de drie regionale bonden dat deze besproken dient te worden in een ‘traditionele ledenvergadering’.

Met elkaar moeten we een goede discussie kunnen voeren!

Pilot verlengen
Dit betekent dat dat we de pilot van de gezamenlijke competities verlengen met één jaar, dus tot en met het seizoen 2020-2021. De doelstelling wordt nu dat in de Leden Vergaderingen van mei 2021 een definitief besluit genomen wordt.  Als het schaakleven weer is genormaliseerd zullen wij over dit onderwerp zeker weer contact met u opnemen.

Het verlengen van de pilot betekent ook dat we voor het komend seizoen geen ingrijpende wijzigingen aan zullen brengen. Wel zijn er tijdens de evaluaties diverse verbeteringsvoorstellen aangereikt die de uitvoering betreffen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Het vervroegen van de inschrijvingstermijn van de achttallen naar 1 augustus
  • Het aanbrengen van verbeteringen in het inschrijfformulier
  • Ervoor zorgen dat de verenigingen uiterlijk 1 juni worden geïnformeerd
  • Dat uiterlijk 15 juni het inschrijfformulier beschikbaar wordt gesteld

Alternatief
Als blijkt dat we niet in september kunnen starten met de competitie zullen we tijdig een alternatief plan ontwikkeld hebben. We zullen de ontwikkelingen volgen op basis van de berichten van de KNSB en de geregelde persconferenties.

Bijzondere situatie
Wij beseffen dat ons besluit om de algemene ledenvergadering  van 13 mei te laten vervallen en het éénzijdig verlengen van de pilot bijzonder is, maar hopen dat u hier begrip voor heeft. De komende maanden blijven spannend voor ons allen. Als we al als vereniging weer bij elkaar kunnen komen, moet dat dan binnen de 1,5 m samenleving én hoe organiseer je dat als vereniging? De KNSB maakt al ontwerpen hoe dit georganiseerd kan worden. Heeft u zelf praktische ideeën, wilt u die dan met ons delen. Publicatie op de site kan ook andere verenigingen helpen.

Wij hopen dat we met elkaar het schaakleven in het komende seizoen weer op kunnen pakken én wensen u wijsheid toe in de te maken keuzen.

Erik Blom
Voorzitter SBO

Mede namens
Henk van Lingen, voorzitter SGS en Dirk Hoogland, voorzitter OSBO

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *