ALV SBO 24-04

Vincent Keymer, het schaaktalent dat vorig jaar de Grenke Open won, gaat in het sterk bezette Grenke Classic op voor het behalen van zijn eerste punt. Het laat zien hoe goede  ondersteuning va
n de jeugd is van belang is, willen schaakverenigingen in de breedte doorgroeien. Mede hierom is het jeugdbeleid van de SBO een belangrijk punt op de agenda van deze avond.
Dus zitten tijdens de wedstrijd Carlsen – Naidisch de bestuursleden van de schaakverenigingen van de SBO bij elkaar in Wierden voor hun halfjaarlijkse ALV. De agenda voor de 24e april staat hieronder weergegeven, en een verslag van de ALV kan binnenkort op de website verwacht worden.

Agenda voor de voorjaarsvergadering van 24 april 2019

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ALV 5 september 2018
 4. Evaluatie SOS-competitie
 5. Annulering PK 2019
 6. Status jeugdcommissie
 7. Ledenwerving: Presentatie Website en Media
 8. Lancering nieuwe website SBO
 9. KNSB/Bondsraad
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *