SOS competitie geannuleerd

Vanwege de coronacrisis is de lopende SOS competitie geannuleerd. Zowel de achttallen als de viertallen competitie 2019-2020 zullen niet uitgespeeld worden. De competitieleiding is van mening dat een eventueel uitspelen na 1 juni nog complexer zou zijn dan het uitspelen van de KNSB competitie, en neemt derhalve hetzelfde besluit als de KNSB.

In beginsel zullen er ook geen degradaties en promoties zijn. Dat wil zeggen, er zijn geen rechten te ontlenen aan de geannuleerde competitie. Wel is het zo dat de competitieleiding kijkt naar eventuele mogelijkheden om koplopers met significante voorsprong in de tussenstand door te schuiven, en dat we verzoeken tot vrijwillige degradatie door de nummers laatst zoveel mogelijk honoreren. Dit om zo goed mogelijk te komen tot evenwichtige indeling en reisafstanden komend seizoen, en in overeenstemming met artikel 6 competitiereglement. Verzoeken kunnen bij aanmelding aangegeven worden, en zullen per geval beoordeeld worden op wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Over besluiten terzake kan niet gecorrespondeerd worden.

Evaluatie en komend seizoen

Daarnaast zaten wij midden in een proces van evaluatie van de SOS competitie na de eerste 2 seizoenen. Dat proces is ook vastgelopen, vooral doordat ALV’s bij de deelnemende bonden voor het zomerreces waarschijnlijk niet meer gehouden zullen worden. Dat betekent dat wij besloten hebben de proefperiode met 1 jaar te verlengen, en komend seizoen nog een keer zullen aanpakken als afgelopen seizoen. Daarbij proberen we de uitvoering op de punten communicatie en tijdige vastlegging voorkeursweken te verbeteren.

De huidige aanpak nog een jaar continueren betekent ook dat in de twee westelijke eerste klasses gestreefd wordt naar 10 teams per groep, net als voorgaande 2 seizoenen. En dat er nog geen verplichting is dat alle wedstrijden binnen de voorkeursweken vallen.

Vervolgens hebben we in de loop van komend seizoen de tijd om met elkaar conclusies te trekken uit de al gevoerde evaluaties. De ideeën die op tafel zijn gekomen variëren van beperkte aanpassingen tot zelfs de huidige 8- en 4-tallen competities vervangen door één competitiehuis van 6- en 8-tallen met vaste speelweken.

Ook de 4-tallen competitie gaan we komend seizoen dus hetzelfde doen als afgelopen seizoen. Wel zullen we daarbij in lijn met de gehouden evaluatiebijeenkomsten het uitgangspunt reisafstand zwaarder laten wegen dan het uitgangspunt ratinggrens, conform artikel 11.6 van het 4-tallen reglement.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *