Concept-indeling SOS-8-tallen-competitie

Er is een eerste concept van de indeling in groepen voor de 8-tallen competitie. Mochten er omissies of problemen worden vastgesteld, gaarne zo spoedig mogelijk melden. Wij hopen tegen het weekend een en ander definitief te kunnen maken, en de speeldata te kunnen publiceren.

Merk op dat we door de grootschalige uitval van teams danwel clubs de voormalige groepen 1E en 2E hebben moeten samenvoegen, en dat Voorst en Meppel vanuit de 3e klasse naar de 2e klasse zijn geschoven. Daarnaast zijn er flink wat teams die degradatie hebben aangevraagd en gekregen, vanwege spelers die dit jaar niet mee doen.

Hiernaast moeten we nog even kritisch kijken naar de teamnummering van clubs die wel meedoen, maar één of meer teams hebben die met klassebehoud een jaartje overslaan. Zoals aangegeven zullen die clubs 8 namen voor die niet-spelende teams moeten gaan opgeven.

sos8-2021-concept

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *