20110409 Drienerlo

Uitspraak beroepszaak Drienerlo in de nahand- Xidata hardenberg 9 april 2011

Uitspraak

Beroepszaak Drienerlo in de nahand- Xidata hardenberg 9 april 2011

Geachte beroepscommissie,

Onderstaand vindt u het beroep van Xidata Hardenberg inzake de beslissing van de competitieleider betreffende de wedstrijd Drienerlo in de Nahand – Xidata Hardenberg van 9 april 2011.
Conform het reglement beroepszaken van de SBO hebben de penningmeester van de SBO, de competitieleider en de betrokken partijen een CC ontvangen.
Het beroep zal ook op de website van de SBO geplaatst worden.

Met vriendelijke groeten,

Erik Blom
Secretaris SBO

—– Original Message —–
From: EdgarSpanjers
To: Erik Blom
Cc: Gerard de Lange
Sent: Wednesday, April 27, 2011 4:05 PM
Subject: Beroep tegen beslissing competitieleider SBO: Onregelmatigheid bij wedstrijd tussen Drienerlo in de Nahand en Xidata Hardenberg

Hallo Erik,

Bij deze mail ik je om tegen onderstaande beslissing van de SBO-competitieleider in beroep te gaan:

We zijn van mening dat hij artikel 10.2.i. te breed uitlegt:

artikel 10.2.i. geldt volgens ons alleen als het om 2 SBO-wedstrijden gaat en niet als zoals nu een van de 2 wedstrijden, die van Hardenberg 1, een KNSB-wedstrijd namelijk betreft.

Dit baseren we op artikel 1 van het S.B.O.-competitiereglement ( zie jaargids 2010-2011 van de SBO ) waarin staat:

Dit reglement geldt voor de jaarlijkse door de Schaakbond Overijssel (SBO) voor zijn leden en/of leden van een naburige regionale schaakbond en/of bedrijven en/of instellingen te organiseren clubteamwedstijden, genaamd competitiewedstrijden.

In onze ogen gaat hij dus te ver door een wedstrijd georganiseerd door de KNSB die immers landelijk is erbij te betrekken.

Wij zijn van mening als hij zoiets wil kunnen doen dat hij dit eerst aan de ALV van de SBO hoort voor te leggen zodat alle verenigingen van de SBO daarover kunnen stemmen.

Wel zal dan volgens ons gekeken moeten worden of de FIDE-regels voor het schaakspel het toestaan dat KNSB-wedstrijden in het SBO-competitie-reglement worden betrokken want bij de FIDE-regels voor het schaakspel 2009 artikel b bij het voorwoord staat:

Een aangesloten vereniging heeft de vrijheid om regels in te voeren die gedetailleerder zijn onder voorwaarde dat zij:

b. beperkt zijn tot het gebied van de desbetreffende bond

Wij zijn dus van mening dat de beslissing van de SBO-competitieleider onredelijk is en hopen dan ook dat de commissie van beroep competitiegeschillen dit corrigeert.

Met vriendelijke groet,

Edgar Spanjers
secretaris Xidata Hardenberg

From: Gerard de Lange
Sent: Saturday, April 23, 2011 4:16 PM
To: Leo Klapwijk ; r.h.j.vanderlubbe@gw.utwente.nl ; 0316 Xidata/S.V. Hardenberg ; Herwin Welbergen
Subject: Onregelmatigheid bij wedstrijd tussen Drienerlo in de Nahand en Xidata Hardenberg

Geachte teamleiders,

Bij deze verklaar ik de wedstrijd van Rob van der Lubbe en Leo Klapwijk reglementair verloren voor Leo. Dit op grond van artikel 10.2.i.

Leo heeft op verzoek van Drienerlo een wedstrijd vooruit gespeeld, vervolgens wordt hij in het eerste team van Hardenberg opgesteld. Beide wedstrijden zijn gepland op 9 april om 13.00 uur.

De uitslag van Leo Klapwijk – Rob van de Lubbe 1-0 wordt omgezet in een reglementaire 0-1.

De uitslag van Drienerlo in de Nahand – Xidata Hardenberg 4,5-3,5 wordt hierdoor 5,5-2,5

De originele uitslag telt mee voor de ratingverwerking van mei 2011

Met vriendelijke groet,

Gerard de Lange,
CL SBO