20101213 Max Euwe

Uitspraak Beroep Dr.Max Euwe 13 december 2010

De uitspraak kunt u hier vinden

 

Beroep Dr. Max Euwe 4 13 december 2010

Zoals in onderstaande mail naar voren komt heeft de competitieleider op grond van artikel 10.2.f een reglementaire nul uitgedeeld aan Roger Brunet, speler van Dr. Max Euwe en in die rol meespelend in het 4e team van onze vereniging.

Graag zou ik protest willen aantekenen middels deze mail (maandag 13 december 2010), en zal ik in het volgende stuk willen toelichten waarom.

Allereerst wil ik daarvoor 2 artikelen uit het competitiereglement naar voren halen, om één en ander goed neer te zetten. Allereerst 10.2.a:
10.2. a. In een team mag, met inachtneming van de overige bepalingen van dit reglement, uitkomen ieder lid, dat ten tijde van de wedstrijd als lid van zijn vereniging staat ingeschreven, dan wel voor de aanvang van de wedstrijd schriftelijk bij de competitieleider is aangemeld en per eerstvolgende mutatiestaat aan de ledenadministrateur wordt doorgegeven. In een bedrijfs- of instellingsteam mag, behoudens genoemde uitzonderingen, iedere werknemer van dit bedrijf of die instelling uitkomen.

Daarnaast 10.2.f, op basis waarvan de competitieleider besloten heeft een reglementaire 0 uit te delen:
10.2.f. Een lid, dat niet ingevolge artikel 10, lid 1, van dit reglement voor enig team is opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat, waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden gerekend indien het zou zijn opgegeven, is niet alleen de KNSB-rating aan het begin van het seizoen van de speler van belang, maar kunnen ook andere factoren een rol spelen. Als een vereniging een beroep wil doen op dergelijke andere factoren, dan dienen voordat de betreffende wedstrijd wordt gespeeld de aangevoerde omstandigheden door de competitieleider te zijn gehonoreerd. Invallen is in ieder geval wel toegestaan als een invaller minimaal 1 maand lid van de vereniging is geweest en daarnaast voldoet aan de volgende voorwaarden: -zijn KNSB-rating bij de start van het seizoen is maximaal 40 punten hoger dan de hoogste ratinghouder van het team waarin hij invalt, – óf zijn rating is niet hoger is dan de rating van de laagste ratinghouder van het eerstvolgende hogere team.

10.2.a stelt dat iedereen die op het moment van een te spelen wedstrijd lid is van een vereniging mee mag spelen in een team, met als enige restrictie dat er overige bepalingen mogelijk zijn in het reglement die het meespelen van een lid verbieden. Aangezien dit lid uit dit artikel heel duidelijk stelt dat het lidmaatschap bij de SBO bekend moet zijn voordat de wedstrijd gespeeld wordt én hier niet over de periode van een maand gesproken wordt is alleen al op basis van dit artikel Dr. Max Euwe weinig aan te rekenen. Waarom zou je immers anders deze lengte van het lidmaatschap zo duidelijk stellen in dit artikel als dit niet is bedoelt?

Maar dan wil ik het nog even verder trekken richting artikel 10.2.f waarop de competitieleider zich beroept. Hierin wordt immers wel een lidmaatschap van minstens 1 maand genoemd. Echter, bij het lezen van dit artikel valt al bij de eerste zin op:
Een lid, dat niet ingevolge artikel 10, lid 1, van dit reglement voor enig team is opgegeven, behoort niet als invaller te fungeren in een lager team dan dat, waartoe het redelijkerwijze moet worden gerekend, indien het wel zou zijn opgegeven. Om te bepalen tot welk team een lid redelijkerwijze moet worden gerekend indien het zou zijn opgegeven………..

Deze eerste zin in dit artikel duidt er al op dat het gaat om invallers die redelijkerwijs in een team behoren mee te spelen. Deze constatering is heel belangrijk, omdat dat ook gelijk bepaalt of het meenemen van dit lid verwacht diende te worden door mijn persoon (extern compeititieleider Dr. Max Euwe) in de beslissing om Roger Brunet mee te laten spelen in de teamwedstrijd van Dr. Max Euwe 4.

Het wel of niet redelijkerwijs meespelen in een team heeft helemaal niet betrekking op de persoon Roger Brunet, omdat dit een beginnende clubschaker is uit Spanje en hij geen verleden heeft als clubschaker. Mocht hij zijn opgegeven dan had dit in ieder team kunnen zijn, omdat hij geen enkel schaakverleden heeft, ook niet in het buitenland. Aangezien het redelijkerwijs meespelen niet van toepassing is, is artikel 10.2.b het artikel waarop Dr. Max Euwe teruggevallen is niet meer dan terecht mijns inziens.

Vanwege de ons inziens juiste interpretatie van de huidige reglementen vind ik het onterecht dat Roger Brunet zijn partij verloren is verklaard door de competitieleider en vraagt Dr. Max Euwe de competitieleider danwel de commissie van beroep de beslissing in deze te herzien en de oorspronkelijke uitslag in ere te herstellen.

Wel wil ik hierbij opmerken dat ook ik van mening ben dat iemand na ronde 1 van een competitie eigenlijk een maand lid zou moeten zijn voordat hij/zij mee zou kunnen spelen in de externe competitie. Ik stel daarom ook voor om bij de volgende SBO-vergadering deze toevoeging ook in artikel 10.2.b te doen. Zeker ook, omdat dit wel door de competitieleider bedoeld is.

Ik zal onze penningmeester vragen de 20 euro die we dienen over te maken bij het aantekenen van een protest over te maken op de bankrekening van de SBO.

Met vriendelijke groet,

Anne Veltman, Extern Competitieleider Dr. Max Euwe
Namens Schaakvereniging Dr. Max Euwe

Op 12 december 2010 14:40 schreef Gerard de Lange <gerlang@kpnmail.nl> het volgende:

Hallo Jasper,

Op grond van artikel 10.2.f heeft Roger Brunet reglementair verloren. Hij is pas per 15 november j.l. aangemeld door Wouter de Haas.

Hierdoor wordt de uitslag 0-1

De totale uitslag is hierdoor: 2-4

Groeten,

Gerard de Lange,
CL SBO

——————————————————————————–
From: jasperov@hotmail.com
To: competitie@sboschaak.net
Subject: resultaten Max Euwe 4 – Hardenberg 3
Date: Wed, 8 Dec 2010 00:10:18 +0100

Geachte competitieleider,

Bij deze de uitslag:

7-12-2010 Enschede
2e klasse A ronde 3
Wedstijdleider: Jasper de Jong

Thuis: Dr Max Euwe 4 Uit: Hardenberg 3
Sjoerd van Willigen 7976892 GW van Lenthe 7940735 1-0
Roger Brunet H de Groot 8348417 1/2
Hysen Hajdari 8321676 RRJ Bos 8138812 0-1
Jan Herlaar 6617116 DJ Wilps 8258569 0-1
Lammert Lefers 6094110 H Rook 8428211 0-1
Niklas Wiedenhoeft 8420698 HF Hijink 7415512 1-0

Met vriendelijke groet,

Jasper de Jong