SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Namens het SBO bestuur
1. Erik Blom, voorzitter@sboschaak.net ,
Plaatsvervanger: Remko Algera, competitie@sboschaak.net ,
Namens de verenigingen
2. Peter Goud, p.goud@kpnmail.nl ,
Plaatsvervanger: Erik Mijnheer, ,