SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel

Plus examens en diploma's

De KNSB heeft naast de gewone examens en diploma's in de stappen 1 t/m 6 ook plusexamens/diploma's.
Naast de bestaande werkboeken zijn Extra werkboeken en Plus werkboeken verschenen. Leerlingen kunnen op vrijwel hetzelfde niveau meer oefenen en zodoende kunnen zij langer over een stap doen. Belangrijk is dat het moeilijkheidsniveau niet al te snel omhoog loopt. Het euvel van (te) snel doorgaan naar de volgende stap, waar veel kinderen veelal nog niet aan toe zijn, kan op deze manier enigszins tegengegaan worden.
De examens kunnen besteld worden bij uw diplomaconsul. jeugddiploma@sboschaak.net

Marc Schippers Laatst gewijzigd: 10-10-2008