SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Jeugdleidersdag 2008 het programma in detail
Workshop Cor van Wijgerden “partij bespreking van kinderen”

Naast de instructie van de trainer, met behulp de handleiding, het oefenen (in het werkboek), het spelen van partijen is bij de Stappenmethode (vanaf stap 2) het bespreken van kinderpartijen een essentieel onderdeel van de schaakles. Dit is een lastig onderdeel en daarom wordt het door veel trainers overgeslagen.
Aandachtspunten tijdens de workshop:

• Het belang van een partijbespreking
• Hoe pas je de partijbespreking in je trainingen in?
• Welke werkvormen zijn bij de partijbespreking mogelijk?
• Welke problemen zijn te verwachten?
• Wat moet een trainer doen die onvoldoende speelsterkte heeft?
• Wat moet een trainer doen die heel sterk speelt?
• Kan een schaakprogramma op de computer helpen?


Jeugdleiders die partijen hebben van kinderen uit de lagere stappen (tot en met stap 4) kunnen die naar Cor van Wijgerden (cavw@planet.nl) toesturen (voor 12 oktober), in PGN-formaat (of Chessbase/Tascbase). Cor zal er naar kijken en ze zo mogelijk gebruiken maar kan niet toezeggen dat de partijen ook allemaal ter sprake komen.

Voor het PGN-formaat nadere uitleg onder de volgende link:

PGN hulp


Workshop Eddy Sibbing “Opening voor de lagere stappen”

Aandachtspunten tijdens de workshop:

• Wat staat er reeds in de stappenmethode op openingsgebied?
• Welke volgorde van openingsonderwerpen is geschikt? (voor jonge kinderen)
• Welke openingen zijn geschikt voor de – jongste - jeugd? (voorbeelden)
• Welke werkvormen zijn er mogelijk op het gebied van openingen?
(voorbeelden)

Voor alle aanwezigen is na afloop uitgebreide documentatie beschikbaar.

Hieronder het document in word:

de workshops

Xander Verbeet Laatst gewijzigd: 16-09-2008