SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Verschijnen van boek "Schaaktalent"
Het boek is een uitgave van KVDC (www.kvdc.nl).

Bijgevoegd treft u twee previews aan:
- de omslag
- de inhoudsopgave als ook voorwoord, inleiding en enkele teksten

Het boek ‘Schaaktalent ontwikkelen’ is te bestellen door
- een email te sturen naar schaaktalent@kvdc.nl met naam en adresgegevens
- 27,50 euro (inclusief 3 euro verzendkosten) over te maken op rekening 12.48.47.420 t.n.v. KVDC

Zonder verzendkosten kost het boek 24,50 euro. Het is onder meer verkrijgbaar bij evenementen van Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens de viering van 10 jaar Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn (SBSA),
zondagmiddag 12 oktober van 14.00 -17.00 uur in artcafé Samsam in Apeldoorn.
Iedereen is hier welkom (zie ook www.sbsa.nl).
Het boek is echter vanaf de verschijningsdatum al verkrijgbaar.

Pieter Breedijk Laatst gewijzigd: 07-09-2008