SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
DRINGEND GEZOCHT: BESTUURSLEDEN VOOR SBO
Naar aanleiding van de alv die gehouden is op 3 september j.l. is het huidige bestuur dringend opzoek naar bestuursleden.

Met name voor de functies: Voorzitter, secretaris, competitieleider en wedstrijdleider.

Voor verdere info omtrent deze functies en aanmeldingen graag wenden tot de voorzitter Jelle Beintema.

Jelle Beintema blijft voorzitter en is secretaris a.i.
Erik Mijnheer blijft jeugdleider.
Martin Borggreve blijft tot nader order wedstrijdleider, tot er een vervanger(ster) is gevonden
Gerard de Lange is herkozen tot penningmeester en is competitieleider a.i.

Ron Bleeker en Pelle Mug hebben nu formeel hun taken neergelegd tijdens deze vergadering.

De a.i. termijn is maximaal tot 31 dec 2008.
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 04-09-2008