SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Dankbetuiging
Uw blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,na het overlijden en bij de crematieplechtigheid van mijn lieve man en onze lieve vader

Theo van Kanhebben ons diep getroffen. Wegens de enorme belangstelling bij de crematie is het ons niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Het is ons duidelijk geworden dat Theo niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend.

Enschede, 25 juni 2008 Margreet van Kan Kloek
Paul en Nadja
Christian


Pieter Breedijk Laatst gewijzigd: 27-06-2008