SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Mededeling evenement SBO - Munsterland
Wedstrijd SBO - Munsterland op 14 juni gaat niet door.

Het bestuur van de SBO heeft helaas moeten besluiten om de jaarlijkse tweekamp tussen SBO en Munsterland, die gepland was voor 14 juni a.s., geen doorgang te laten vinden.

Door verschillende oorzaken is de voorbereiding onvoldoende ter hand genomen, waardoor het bestuur het onverantwoord vond dit evenement nu te organiseren.

Het bestuur van SV Munsterland is ingelicht en de SBO zal trachten samen met de Duitse college te kijken naar een alternatieve datum in het najaar van 2008.

Het bestuur van de SBO betreurt een en ander, maar kon geen ander besluit nemen. Het bestuur vraagt daarvoor begrip van de schakers uit de SBO en Munsterland.

Jelle Beintema,
Voorzitter SBO
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 03-06-2008