SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
IN MEMORIAM
Op veel te jonge leeftijd is in Rusland overleden onze schaakmakker

Theo A. van Kan


Theo heeft voor de Schaakbond Overijssel ontzettend veel betekend en hij is dan ook volstrekt terecht tot erelid van de SBO benoemd.

Hij was een zeer aimabele, milde en humorvolle man en zeer trouw voor wat betreft de Schaakbond Overijssel.

Lieve Theo, we kunnen je eigenlijk niet missen!

Namens de SBO:
Jelle Beintema, voorzitter
Pelle Mug, secretaris
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 06-05-2008