SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
KNSB bestuur treedt af.
Verslag van de Bondsraad van 20 november 2004

Na een rustig begin van de agenda (de notulen van de vorige bondsraad worden zonder noemenswaardige wijzigingen geaccepteerd) volgt na het aftreden van de heer Schuering als competitieleider en zijn opvolging door de heer Cor Roet het naar later zal blijken heuglijke hoogtepunt van deze dag: de benoeming van de heer Arthur Schuering tot lid van verdienste. Er wordt nog een tweede persoon benoemd tot lid van verdienste.

Hierna komen de zware onderwerpen aan de orde.Schaakacademie
Het geld dat de KNSB in de Schaakacademie tot nu toe heeft gestoken benadert de door de Bondsraad gestelde limiet van Ä 210.000. De heer Enschedť komt hierna met een opsomming van allerlei "potjes" die nog voldoende "financieel spek op de botten" doen vermoeden in de orde van grootte van Ä 150.000. En dit naast een eigen vermogen van Ä 300.000.

Begroting 2005
Omdat verschillende regionale bonden niet tevreden waren over de uitkomsten van de besprekingen tussen FinanciŽle Advies Commissie (FAC) en penningmeester is men onder aanvoering van hun spokesman financiŽle zaken (Hear!Hear!) de heer Koorevaar zelf het een en ander gaan onderzoeken. Hierbij werd wel expliciet genoemd dat men niet twijfelde aan de competentie van de FAC, het was meer een uiting van ontevredenheid over de huidige gang van zaken, cq. de wijze van communiceren van de KNSB met - in dit geval - de Bondsraad en haar leden. Resultaat van dit speurwerk: uiterst kritische vragen aan de penningmeester over de begroting 2005.

Schaakacademie (SAc)
De Raad van Toezicht, bij monde van haar voorzitter de heer van den Broek is bezorgd. Er wordt nu uitgegaan van een minimum prognose waarbij van een aanwas van 91 leden per maand wordt uitgegaan om in ieder geval de directe kosten te kunnen dekken. 91 Is dus beduidend minder dan de eerder voorspelde 300 leden per maand vanaf januari 2005. Volgens de heer van Zon (voorzitter FAC) zou er vandaag op basis van informatie die de KNSB zou geven (waaronder verschillende scenario's) een "go / no go beslissing worden genomen, maar hij moet teleurstellend concluderen dat, ondanks deze harde eis die op de Bondsraad van juni 2004 is afgesproken, er onvoldoende informatie is om een uitspraak over een eventuele voortgang van de SAc op dit moment te doen.


Na al deze zware kost volgt het buffet. Deze culinaire time out was ook nodig om door alle partijen stellingen te betrekken voor alle stemmingen die na deze schorsing aan de orde zouden komen, ik noem alleen de belangrijkste:

-Het Jaarplan 2005 wordt goedgekeurd;
-De instelling van een PR-functionaris wordt na gewogen stemming geweigerd;
-De begroting van 2005 wordt met 113 voor en 114 tegen verworpen. Er bleek echter een ongeldige volmacht te zijn afgegeven. Nieuwe telling leverde 113 voor en 109 stemmen tegen op. Dit vond het bestuur een onvoldoende mandaat en alle bestuursleden stelden hun functie ter beschikking.
-De instelling van een onderzoekscommissie naar de gang van zaken inzake de totstandkoming van de SAc wordt naar een latere Bondsraad verschoven.

Nu het demissionair is gaat het bestuur contact opnemen met de vorige voorzitter de heer Hamers om onder zijn leiding een groep van Bondsraadsleden samen te stellen om een nieuw bestuur aan de Bondsraad voor te dragen.

Ik vind het lastig om een uitspraak te doen over een eventuele oorzaak van deze breuk tussen bestuur en Bondsraad, maar ik waag een poging, waarover ik graag van gedachten wil wisselen. Ik vind ook dat ik mijn gedachten zeer zorgvuldig moet formuleren, omdat het altijd ongepast is na te trappen.
Ik denk dat een deel van de oorzaak (zo heb ik dat twee jaar lang gevoeld en dat waren ook geluiden die ik vandaag hoorde) in de communicatie tussen bestuur en Bondsraad ligt. Wanneer het overleg tussen FAC en penningmeester tot onbevredigend resultaat leidt en dit dan resulteert in (terecht of onterecht) een financiŽle fractievorming op deze Bondsraad, dan zou het bestuur misschien nog niet eens in eerste instantie op de inhoud van de argumenten van de heer Koorevaar cs hoeven ingaan, maar men moet wel iets met het signaal doen.
Van de zijde van de Bondsraad moeten we misschien nog wel meer dan we naar onze eigen mening tot nu toe hebben gedaan meer oplossingsgericht met opmerkingen moeten komen, wanneer men ervaren heeft dat onversneden kritiek het bestuur te gevoelig raakt.Tot slot wil ik mijn bewondering uitspreken voor dit bestuur. Dit bestuur heeft de moed gehad om het unieke concept van de Schaakacademie door te zetten. Groot struikelblok bleek keer op keer dat er geen vergelijkingsmateriaal voorhanden was. Dat maakte prognoses moeilijk, misschien zelfs wel riskant wanneer die te optimistisch bleken. Toch heeft dit bestuur zijn nek uitgestoken en dat siert hen. En ik dank het bestuur dat men zo heeft durven besturen.

Geert Smit

Albert Vasse Laatst gewijzigd: 26-11-2004