SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Secretarissen en penningmeestersoverleg 5 maart 2008
Verdere info zie agenda
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 17-02-2008