SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Jubileum 'veteraan' Theo Heeregrave
Op donderdag 11 november begon het veteranentoernooi met een recordaantal deelnemers aan haar editie van 2004/2005. In Borne kwamen 56 spelers samen om in drie verschillende groepen uit te maken wie de beste 50+ van de SBO is. Een mooi toernooi nam weer zijn aanvang en dit alles dankzij de organisator Theo Heeregrave, die zijn tweede lustrum vierde.

"Ik doe het niet alleen hoor", begint Theo direct als ik hem naar het succes van het toernooi vraag. "Het toernooi is te groot geworden om het allemaal alleen te kunnen, maar ik heb goede helpers. Al snel heb ik Gerard Boersma gevraagd om me te assisteren en daar ben ik heel blij mee." Gerard kijkt direct op als hij zijn naam hoort en glimlacht. "Maar ik had het nooit kunnen doen zonder de deelnemers. Door hun enthousiasme is het toernooi nu wat het is geworden", blijft hij bescheiden.

Theo Heeregrave begon tien jaar geleden met de organisatie omdat het toernooi zou worden afgelast door de SBO; "Ik was herstellende en heb me toen opgegeven voor het veteranentoernooi. Samen met drie anderen bleek ik het hele deelnemersveld te zijn. Toen er ook nog iemand overleed, bleef er weinig anders over dan het af te gelasten. Ik heb dat toen aangekaart op de Algemene Ledenvergadering van de SBO. Ik vond het van de gekke dat er zoveel mensen waren die al vijftig jaar of ouder waren en het toernooi niet doorging. Ik vond dat het mogelijk moest zijn om veertig deelnemers te kunnen trekken. Ik mocht het gaan organiseren als ik 10 mensen kon vinden die deel wilden nemen. Na een maand had ik die 10 mensen gevonden en hebben we in Borne het toernooi gespeeld."

Het toernooi bleek een succes en de tien deelnemers gaven allemaal aan dat ze graag weer mee wilden doen in het nieuwe seizoen. "Dankzij die 10 mensen kreeg ik meer aanmeldingen", weet Theo. "Ik heb nu zes spelers uit Rijssen die deelnemen, met dank aan Jan Kuit. Ook andere spelers hebben op die manier voor nieuwe aanwas gezorgd. Via mond op mond reclame is dit toernooi in bijna de hele SBO bekend. Zo zijn er bij verschillende clubs een of meerdere mensen die het daar promoten."

Sinds de start tien jaar geleden groeide het toernooi via 20 deelnemers in het tweede jaar en 28 in het jaar daarop naar de huidige hoeveelheid van 56. "En het aantal stijgt nog steeds, want vorig jaar deden er 48 mee", weet Heeregrave.

Slechts de noordwesthoek van het SBO gebied kent geen deelnemers, maar volgens Heeregrave heeft dat ook te maken met het feit dat in die regio niet zoveel schakers wonen. "Maar ik heb wel enkele jaren een speler uit Ommen gehad die deel nam. Hij wilde het echter eventjes rustig aandoen. Maar misschien is het voor hen ook wel te ver weg. Feit is dat achter Nijverdal bijna geen deelnemers meedoen. Wel uit Hardenberg en Winterswijk, maar niet uit die hoek."

Dat de speler uit Ommen in de toekomst weer mee gaat doen weet Heeregrave zeker; "Van de 10 deelnemers waar ik mee begonnen ben, doen er nog steeds zes mee. Drie zijn inmiddels overleden, dus er is er maar eentje afgehaakt. Ook zie ik steeds dezelfde mensen jaarlijks terugkomen. Ik beschouw het ook als een compliment dat spelers het jaar erop weer mee doen."

Dat spelers graag weer mee doen blijkt ook wel uit het volgende verhaal van Heeregrave: "Ik ken een speler die zich ooit op had gegeven toen hij even geen werk had. Toen hij vervolgens weer een baan kon vinden heeft hij bij zijn sollicitatiegesprek gezegd dat ie de baan accepteerde als hij aan het veteranentoernooi kon blijven deelnemen." Het kenmerkt de gezelligheid van het toernooi. Ook Heeregrave vindt die gezelligheid belangrijk. "Een goede sfeer draagt bij tot het succes van dit toernooi."

Als ik doorvraag of de sfeer het enige is waarom spelers steeds terugkeren wordt het even stil. "He bah", mokt Theo, "Nu moet ik mezelf een compliment geven en dat was niet de bedoeling. Het toernooi is ook succesvol vanwege de organisatie. De ouderen houden van een goede strakke organisatie. Ik heb het jaren alleen gedaan, maar sinds het aantal boven de veertig kwam werd me dat teveel. Ik heb nu drie goede assistenten en dankzij Gerrit Alberink die de wedstrijdleiding doet, kan ikzelf ook weer meespelen, want dat kon ik lange tijd niet meer. De eerste twee jaren als organisator speelde ik nog wel mee, maar daarna werd het toernooi te groot om ook zelf mee te kunnen doen."

Het toernooi vindt al sinds de aanstelling van Heeregrave als organisator in Borne plaats. "Logisch", vindt hijzelf, "ik kom zelf uit Borne en ik had goede contacten met de zaaleigenaren. Omdat het tegen een goedkope prijs kon, heb ik niet verder gezocht."

Waar het toernooi begon met alle deelnemers in dezelfde groep, is dat in de laatste jaren allang niet meer zo. "Er doen deelnemers mee van hoog tot laag. De sterkste speler heeft net iets meer als 2000 rating en de zwakste zit net boven de 1000." Daardoor moet Heeregrave de spelers op de juiste manier in de groepen verdelen. "Enige kennis van de deelnemers is dan wel handig", weet hij. "Door veel met de deelnemers te praten weet je wat iemand graag wil en wat zijn ambities zijn. Daar houd ik rekening mee en de deelnemers hebben ook het volste vertrouwen in mij. Dat zal ik in al die jaren wel opgebouwd hebben."

Als ik vraag of hij nog tien jaar verder wil gaan als organisator van het veteranen toernooi blaast hij even: "Ik doe het omdat ik het leuk vind en het is ook het hoogtepunt van het seizoen voor mij. Ik stop nog eerder met andere dingen dan met het veteranentoernooi. Maar tien jaar? Ik noem liever geen tijd, maar voorlopig blijf ik het wel doen."

Martin Borggreve Laatst gewijzigd: 18-11-2004