SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Bedrijfsteams in de SBO-competitie
Afgelopen woensdag is in de ALV besloten dat bedrijfsteams worden toegelaten in de avond 4e klasse. Het is nu dus mogelijk voor bedrijven of instellingen om met een viertal mee te spelen in de SBO-competitie. De betrokken spelers hoeven geen lid te zijn van een schaakvereniging, wel moeten ze werkzaam zijn bij het betrokken bedrijf of de betrokken instelling. Teams kunnen aangemeld worden tot 15 september, de opstellingen kunnen wachten tot 8 oktober. Het inschrijfgeld voor een team bedraagt 100 euro.
Aanmelden kan via competitie@sboschaak.nl; ook kan daar meer informatie worden verkregen.
Ron Bleeker Laatst gewijzigd: 07-09-2007