SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Schaaktraining 2006 - 2007 jeugd
Evaluatie afgelopen jaar

Uit de evaluatie van dit jaar kwam een aantal punten naar voren, die worden meegenomen bij het inrichten van de trainingen voor volgend jaar.

1. De niveauverschillen in enkele groepen zijn het eerste jaar groter dan we eigenlijk hadden gewild.
2. Er blijkt behoefte aan een trainingsgroep (aan de onderkant) als extra stimulans voor de beginnende / jongere spelers.

Opzet van de groepen

Er zal dit jaar een viertal of vijftal trainingsgroepen worden geformeerd. Door het jaar heen zullen per groep 9 10 sessies worden gehouden , meestal, en liefst altijd , op zondagen. Deze zullen worden ingericht op basis van de volgende opzet:

Meestergroep
+/- 16 jeugdspelers met een rating van 1500+ *
Lesduur: 3 uur Trainer: Y. Afek Kosten: 95-120 EURO

Topgroep
+/- 12 jeugdspelers met een rating van 1300+ *
Lesduur: 3 uur Trainer: M. Bensdorp Kosten: 95-120 EURO

Talentengroep A
+/- 7 jeugdspelers met een rating van 1100+ *
Lesduur: 2 uur Trainer: nog niet bekend Kosten: 80 EURO

Talentengroep B (bij voldoende aanmeldingen)
+/- 7 jeugdspelers met een rating van 900+ *
Lesduur: 2 uur Trainer: nog niet bekend Kosten: 80 EURO

Aquarium (bij voldoende aanmeldingen)
Jeugdspelers, die graag extra trainingen willen volgen
Lesduur: 2 uur Trainer: nog niet bekend Kosten: 80 EURO

De gegeven ratings zijn indicatief en afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
De gegeven (minimum)prijzen gelden bij voldoende deelname. De verwachting is dat alle groepen gemakkelijk vol zullen komen


Samenstelling van de groepen

Wij hebben van het afgelopen jaar geleerd dat we objectieve toelatingscriteria moeten hanteren om tot homogene groepen te kunnen komen. De objectieve toelatingscriteria zullen dit jaar worden vastgesteld aan de hand van de KNSB Jeugd ratinglijst van 1 augustus 2007.

Dit houdt in dat sommige jeugdspelers blij verrast en andere teleurgesteld zullen worden bij het bekend maken van de samenstelling van de groepen in de loop van september.
Dit is echter in het belang van de trainingsopzet onvermijdelijk.

Naast die criteria zal Bart van Onzen in samenspraak met Xander Verbeet per groep enkele wildcards kunnen toewijzen.


Uitnodigingen:

Alle jeugdspelers, die afgelopen jaar trainingen hebben gevolgd zullen worden uitgenodigd voor de nieuwe trainingcyclus.
Daarnaast richten wij de vraag aan alle jeugdleiders , om te inventariseren bij de jeugdleden geboren na 1 januari 1993 , of er interesse is voor deelname aan bovenstaande trainingen.


Voorlopige aanmelding:

Wij verzoeken u vriendelijk voor 10 juli a.s. die kinderen die belangstelling hebben voor extra trainingen voorlopig aan te melden.
Let wel : deze aanmelding is van de kant van de spelers niet definitief. Op basis van de voorlopige aanmeldingen kunnen wij aan de indeling van de groepen vorm geven.

Aanmeldingen:
p.hamers2@chello.nl
026-381 6369

Met vriendelijke groet
Xander Verbeet,
Peter Hamers,
Bart van Onzen.


Pieter Breedijk Laatst gewijzigd: 20-06-2007