SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Overleg Voorzitters SBO
De bijeenkomst is gepland voor 25 april om 20.00 in de bovenzaal van café The Shamrock, Grotestraat 135 in Almelo. Voor meer info zie: http://www.theshamrock.nl/

Op de agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Vervroegd terugtreden Albert Vasse als SBO voorzitter (*)
- 1. Gedachten wisseling over gewenst toekomstig beleid SBO
- 2. Profiel omschrijving nieuwe voorzitter

3. Samenwerkingsvormen met OSBO en andere regionale bonden
4. Ontwikkelingen in de KNSB (n.a.v. het overleg voorzitters regionale bonden op 18 april)
5. Rondvraag en sluiting

Met vriendelijke groet,

Albert Vasse
Voorzitter SBO


Pieter Breedijk Laatst gewijzigd: 19-04-2007