SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Mededeling voor de jeugdleiders
Griethausen, 4 december 2006Geachte Jeugdleiders,


De O.S.B.O. en de S.B.O. kennen een gemeenschappelijk servicepunt (oost) vanuit de K.N.S.B.

Een van de faciliteiten die het servicepunt aanbiedt in samenwerking met de twee regionale bonden zijn trainingen in de vorm van een kweekvijver en topgroep.

De jeugdcoördinatoren en het bestuur van de O.S.B.O. / S.B.O. streven er dit jaar naar om via een vraag/aanbod situatie training aan te bieden. De trainingen zijn een aanvulling op de stappenmethode. Voorwaarde is dat de pupil een niveau van ongeveer stap 3/4 moet hebben en niet ouder is dan twaalf jaar.

Er start een kweekvijver in Lelystad nog enkele plaatsten zijn vrij!

Heeft u een talent op de club welke volgens u in aanmerking komt dan verzoek ik u het onderstaande formulier in te vullen en aan mij te retourneren per e-mail of per post.

Aanmelden graag voor 10 januari 2007.


Kosten voor de trainingen zijn mede door subsidie rond de negentig euro per talent per seizoen. Bij vragen graag contact met ondergetekende opnemen.


Met vriendelijke groet,Xander Verbeet (Servicepunt oost K.N.S.B.)

Bahndyck 19a
47533 Kleve-Griethausen (Dld.)
0049-2821-973973
Xander.verbeet@online.de

Jan Willem Brinks Laatst gewijzigd: 08-12-2006