SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Concept Jaargids 2006-2007
De concept versie van de jaargids staat nu op de site. Klik voor downloaden op jaargids.


Ron Bleeker Laatst gewijzigd: 03-10-2006