SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Algemene ledenvergadering 06 september 2006
Aanvang: 19.30 uur
De stukken zijn te downloaden bij het kopje downloaden. De papieren exemplaren worden komende week op de post gedaan.

Hernieuwde oproep voor bestuurslid wedstrijdleider. (Dit wordt nu uitgevoerd door Theo Heeregrave). Belangstellenden kunnen zich wenden tot de secretaris van de SBO.
Gerard de Lange Laatst gewijzigd: 21-08-2006