SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Mededeling Jeugd GP 30 oktober
De organisator van het jeugd-gp toernooi in Almelo heeft vandaag aangegeven dit toernooi, om persoonlijke redenen, niet langer te willen organiseren. In overleg met Lucien Perizonius heb ik toch gemeend een toernooi op deze datum te moeten laten doorgaan. Volgens ons heeft de SBO een zekere verantwoordelijkheid naar haar jeugdschakers over ge-agendeerde toernooien.
Wij achten het van het grootste belang voor het schaken om de organisatietaak over te nemen. Onder de vlag van Minerva gaat het toernooi nu door maar dan in Hengelo in het SSVI-gebouw, beter bekend als de Stork-kantine, aan de Industriestraat 16 te Hengelo. Aanmelden vooraf bij ondergetekende (fam.hummel@inter.nl.net) en inschrijven zaterdag tussen 12.15 en 12.45 uur aan de speelzaal. Kosten zijn 3,50 euro p.p. te voldoen bij inschrijving. Er wordt gespeeld in 8-tallen op rating. Prijsuitreiking rond 17.15 uur.

Deelnemers die zich nog niet op hadden gegeven, zijn nog steeds meer dan van harte welkom.

Jan Hummel

Jan Willem Brinks Laatst gewijzigd: 27-10-2004