SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Extra jeugdtrainingsdag: trein-en-schaak
Mede door een financile ondersteuning van Stichting Cassa is het mogelijk op zaterdag 20 mei a.s. een extra trainingsdag voor jeugdspelers te organiseren. De SBO jeugdcommissie heeft een dag georganiseerd waarbij niet alleen aan schaken maar ook aan ontspanning is gedacht. Deelnemers worden opgedeeld in 2 locatiegroepen. De ene groep begint in de stationsrestauratie van Museum Buurt Spoorweg Haaksbergen, de andere groep start in een zaal van Hotel Bad Boekelo. Tijdens de lunchpauze worden de kinderen per spoor van Station Haaksbergen naar Halte Zoutindustrie (op loopafstand van Hotel Bad Boekelo), of omgekeerd, gebracht met een fraai gerestaureerde trein van de MBS. De dag eindigt dus op een andere locatie dan waar is begonnen!
Kosten voor deelname aan de trainingsdag bedragen 5,- p.p. Hiervoor krijgen de kinderen aan het eind van de dag wel een aangenaam verrassend aandenken mee naar huis.

Omdat het aantal trainingsplaatsen niet ongelimiteerd is, is gekozen voor een verdeling naar aantal jeugdleden per schaakvereniging. Dit betekent dat van verenigingen:
 • met minder dan 10 jeugdleden 4 kinderen deel mogen nemen;

 • met 10 tot 30 jeugdleden 5 kinderen deel mogen nemen;

 • met 30 of meer jeugdleden 6 kinderen deel mogen nemen.

Verenigingen met 30 of meer jeugdleden worden verzocht 2 reserve-deelnemers aan te melden.


Voorwaarden waaraan spelers moeten voldoen om voor deze training in aanmerking te komen zijn volgende:
 • zij moeten KNSB-lid zijn via een bij de SBO aangesloten schaakvereniging;

 • geboren zijn in of na 1993;

 • een SBO jeugdrating hebben tussen 320 en 850;

 • nog nooit hebben deelgenomen aan SBO kweekvijver of Steunpunt Oost toptrainingen;

 • in het lopende seizoen aan minimaal 1 jeugd grandprix toernooi hebben deelgenomen.

Mocht u met al deze richtlijnen nog onvoldoende tot een keuze kunnen komen, dan geven wij u als extra overweging mee dat gemotiveerdheid ook blijkt uit frequent bezoek van de clubavond.


Om de organisatoren niet te zwaar te belasten vragen we van u als jeugdleider het volgende.
 • Binnen uw club aan de hand van de richtlijnen nagaan wie voor deze extra training in aanmerking komt.

 • Betreffende kinderen vragen of zij kunnen op die dag en toestemming van de ouders hebben om deel te nemen.

 • Namen en adressen van de kinderen die voor de extra training worden opgegeven vr 1 mei a.s. doorgeven aan de organisatie.

 • Deelnamekosten innen en in n keer vr 5 mei voor alle deelnemende jeugdleden van uw club overmaken naar het rekeningnummer van de SBO.

 • Ouders/reisbegeleiders vragen of zij willen meedoen in het groepsarrangement voor Zoo Labyrinth Boekelo. Zo ja met hoeveel personen en deze gegevens vr 1 mei a.s. doorgeven aan de organisatie. Over de wijze van betalen zal door de organisatie contact worden opgenomen zodra bekend is of er voldoende belangstelling is.


N.B.: Gedurende de dag wordt gezorgd voor voldoende drinken maar een lunchpakket dienen deelnemers zelf mee te nemen.

Trainers deze dag zullen (onder voorbehoud) zijn Bert Polman, Gerrit Poffers, Erik Mijnheer, Jan Hummel, Jelle Tettelaar en Fetze Elgersma.

Houd het forumtopic over dit onderwerp in de gaten voor een deelnemersoverzicht.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.45 uur ontvangst voorterrein MBS en lobby Bad Boekelo

Groep 1
11.00 1e training in stationsrestauratie
12.45 einde 1e training stationsrestauratie
12.55 vertrek trein van Haaksbergen naar Halte Zout
13.15 aankomst trein Halte Zout
14.00 2e training in Bad Boekelo

Groep 2
11.00 1e training Bad Boekelo
12.45 einde 1e training Bad Boekelo
13.30 vertrek trein Halte Zout naar Haaksbergen
13.50 aankomst Haaksbergen
14.00 2e training in stationsrestauratie

16.00 einde trainingen en afsluiting


Ouders en andere reisbegeleiders kunnen zich gedurende de dag vermaken in het winkelhart van Haaksbergen maar ook in Zoo Labyrinth Boekelo . Dit park is gelegen naast de halte Zoutindustrie. Bij gebleken voldoende belangstelling zal de organisatie van de trainingsdag ook zorgdragen voor een groepsarrangement voor reisbegeleiders 7,50 p.p.


Contactpersoon:
Jolanda Hummel
074 2911988
schoolschaak@sboschaak.net


Jolanda Hummel Laatst gewijzigd: 11-05-2006