SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Mededeling Jeugdcommissie
Door samenvallen van het PK van de SBO en het jeugdtoernooi van Lonneker op zaterdag 11 februari a.s. is gezocht naar oplossing om een van beide te verplaatsen naar een andere dag. Door de volle agenda, vakanties, lokaties, etc. is dat niet eenvoudig en heeft Lonneker om praktische redenen besloten haar toernooi 1 dag op te schuiven, dus naar zondag 12 februari 2006. Lonneker heeft daarop aan de jeugdcommissie gevraagd of het toernooi de status van JGP kon behouden. De commissie heeft daar in meerderheid mee ingestemd. Het is gebruik dat JGP's niet op zondag worden gespeeld, maar door de omstandigheden, wordt daar eenmalig van afgeweken.

SBO-jeugdcommissie
Jan Willem Brinks Laatst gewijzigd: 11-12-2005