SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Programma JCC bekend
Het programma van de JCC is bekend. Tevens is er een nieuwe versie van de reglementen beschikbaar.

Willen de tegenstanders van Minerva er alvast op bedacht zijn dat zij een nieuw onderkomen hebben? Namelijk speeltuinvereniging De Breemars, Groenhofstraat 36a, tel. 074 2432199.

Jan Willem Brinks Laatst gewijzigd: 14-10-2004