SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Schaakstructuur stond jeugdplan en sponsor in de weg
Hessel Draaisma was lid van een KNSB-commissie die jaren geleden met voorstellen voor herstructurering kwam. In de bondsraad was afgesproken dat er servicepunten zouden komen die uiteindelijk de opmaat moesten betekenen naar een districtenstelsel. Maar zover is het nooit gekomen. Onder de downloads van www.moderneschaakbond.nl vindt u een interview met Hessel. Hij stelt dat de schaakstructuur mede debet was aan het falen van het jeugdplan en het niet kunnen vinden van sponsoren. Als er nu niets gebeurt vreest Hessel zelfs voor een splitsing in de schaakwereld. Straffe teksten, en dus het lezen waard.


Pascal Jacobs Laatst gewijzigd: 18-08-2005