SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Oud-KNSB voorzitter steunt ideeën moderne schaakbond
Herman Hamers was negen jaar lang gerespecteerd voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Na de jongste bestuurscrisis in de KNSB moest hij komen opdraven om de brokstukken op te ruimen. In een interview met de Moderne Schaakbond geeft hij aan dat er nodig wat moet veranderen aan de structuur van de bond. Hij ziet veel goeds in de voorstellen van de moderne schaakbond die vorige week werden geopenbaard. Een uitgebreid interview met Hamers is te downloaden op www.moderneschaakbond.nl .

Wat je er ook van vinden mag, één ding is volgens de Moderne Schaakbond duidelijk: de huidige structuur van de Nederlandse schaaksport is niet meer van deze tijd. Hamers ziet niet veel argumenten om voort te gaan op de lang geleden ingeslagen weg, waarin regionale bonden autonoom zijn. “Het voordeel is dat je een status quo handhaaft. Dat geeft rust”, Stelt Hamers. “Maar inhoudelijk zijn er niet veel argumenten om de huidige structuur overeind te houden.”

Hamers heeft in zijn actieve bestuurdersperiode van de regionale bonden veel tegenwerking ervaren. Bijvoorbeeld bij het realiseren van servicepunten in de regio. “Ondanks een breed gedragen bondsraadsbesluit, bleken regionale bonden toch vaak andere ideeën te hebben, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdtraining. Ze wilden soms niet meewerken. Dan heb je geen middelen om dat af te dwingen. Je moet werken met overtuigingskracht, en dat kost tijd. Veel,...nee, bijna al mijn tijd ging zitten in het doorzetten van al genomen besluiten.”

Hoe het wel moet? Hamers schetst hier zijn ideaalbeeld: “Uitvoering en beleidsvoorbereiding worden beroepsmatig door het Bondsbureau gedaan. Het KNSB bestuur controleert dit en de Bondsraad moet weer het bestuur controleren. En samen met het bestuur de beleidslijnen uitzetten. Genomen besluiten worden vervolgens door iedereen loyaal uitgevoerd. Natuurlijk moet je zorgen voor voldoende draagvlak, maar het mag niet zo zijn dat afgesproken beleid wordt geblokkeerd.”

De initiatiefnemers van de Moderne Schaakbond willen in de plaats van de regionale bonden enkele districten oprichten, die - zoveel mogelijk aansluitend op de regionale behoeften - het KNSB-beleid uitvoeren. Hamers ondersteunt zo’n aanpak. Hij denkt dat vier tot zes van die districten voldoende zijn. “De regio’s moeten centraal komen te staan, voor competities, trainingen en kampioenschappen. Verder vormen ze de belangrijkste schakel naar de clubs.”

Pascal Jacobs Laatst gewijzigd: 03-08-2005