SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Bijscholingsavond volwassenentraining
Bijscholingsavond volwassenentraining Zwolle 29 juni

Veel schaakclubs verzorgen wel training voor hun jeugdleden, maar geven nog geen training aan hun senioren. De KNSB wil clubs aanmoedigen hierin verandering te brengen. Vanaf het seizoen 2005-2006 beschikken de verenigingsconsulenten over een handboek waarmee ze de clubs organisatorisch kunnen ondersteunen bij het opzetten van trainingen voor volwassenen.

Een eerste vereiste om volwassenen te trainen is de beschikbaarheid van bekwame trainers. In Nederland hebben we een flink aantal jeugdtrainers met kennis van en ervaring met de stappenmethode. Deze stappenmethode blijkt ook heel geschikt te zijn om trainingen aan volwassenen te verzorgen.

Er zijn echter ook verschillen tussen jeugd en senioren. Juist deze punten zullen centraal staan op de bijscholingsavonden over volwassenentraining die de KNSB organiseert. Aan de hand van deze verschillen zullen de aanwezige trainers de nodige praktische tips krijgen om de training zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep volwassenen.

Een aantal aspecten waarin senioren (kunnen) verschillen van de jeugd zal aan de orde komen. Dat zijn onder andere:
het leervermogen
de motivatie
realiseerbare doelstellingen.

Ook zal aandacht worden besteed aan zaken als
afwisseling in werkvormen
het bepalen van het juiste niveau.

De deelnemers ontvangen na afloop de Leidraad Volwassentraining met daarin de nodige informatie en materialen ter ondersteuning van de trainer.

De eerstvolgende bijscholing vindt plaats in Zwolle.

Doelgroep: Schaaktrainers A en B die les willen geven aan volwassenen
Datum: woensdag 29 juni
Locatie: Denksportcentrum, Venestraat 15, Zwolle
Tijd: 19.00 22.00 uur
Docent: Eddy Sibbing

De kosten van de bijscholing bedraagt 10,- voor licentiehouders Schaaktrainer A en 15,- voor niet licentiehouders.

Informatie en aanmelden bij mbdweg@schaakbond.nl

Dit najaar zullen de verenigingsconsulenten minimaal 25 cursussen voor volwassenen helpen opstarten. Deze cursussen zijn bedoeld voor beginners en licht gevorderden.
Schaaktrainers die de bovengenoemde bijscholing hebben gevolgd zullen door de KNSB worden aanbevolen bij schaakverenigingen die op zoek zijn naar een trainer.

Bij het bestuurlid van de SBO voor kadervorming, Ron Bleeker, kan een beroep worden gedaan op een subsidiebijdrage van de SBO.
Albert Vasse Laatst gewijzigd: 21-06-2005