SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Vakantie Diplomaconsul
Nu we in een belangrijke maand zitten, waarin de meeste examens worden afgenomen, moet ik u toch het volgende mededelen.

Donderdag 16 juni t/m zaterdag 25 juni is uw diplomaconsul op vakantie.

Dat betekent dat ik u, in deze periode, niet van dienst kan zijn. Heeft u toch examens nodig in deze periode bestel ze dan vr 16 juni !!

Marc Schippers Laatst gewijzigd: 05-06-2005