SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Volwassenentraining: Bijscholingsavond in Zwolle
Bijscholingsavond volwassenentraining

Veel schaakclubs verzorgen wel training voor hun jeugdleden, maar geven nog geen training aan hun senioren. De KNSB wil clubs aanmoedigen hierin verandering te brengen. Vanaf het seizoen 2005-2006 beschikken de verenigingsconsulenten over een handboek waarmee ze de clubs organisatorisch kunnen ondersteunen bij het opzetten van trainingen voor volwassenen.

Een eerste vereiste om volwassenen te trainen is de beschikbaarheid van bekwame trainers. In Nederland hebben we gelukkig een flink aantal jeugdtrainers met kennis van en ervaring met de stappenmethode. Deze stappenmethode blijkt ook heel geschikt te zijn om trainingen aan volwassenen te verzorgen.

Er zijn echter ook verschillen tussen jeugd en senioren. Juist deze punten zullen op de bijscholingsavonden centraal staan. Aan de hand hiervan zullen de aanwezige trainers de nodige praktische tips krijgen om de training zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep volwassenen.

Een aantal aspecten waarin senioren (kunnen) verschillen van de jeugd zal aan de orde komen. Dat zijn onder andere:
het leervermogen
de motivatie
realiseerbare doelstellingen.

Ook zal aandacht worden besteed aan zaken als
afwisseling in werkvormen
het bepalen van het juiste niveau.

De deelnemers ontvangen na afloop de Leidraad Volwassentraining met daarin de nodige informatie en materialen ter ondersteuning van de trainer.

De bijscholingen zullen in de volgende plaatsen worden georganiseerd

Maandag 6 juni Eindhoven Docent: Dolf Meijer
Dinsdag 7 juni Amsterdam Docent: Eddy Sibbing
Woensdag 29 juni Zwolle Docent: Eddy Sibbing
Woensdag 29 juni Delft Docent: Dolf Meijer

De kosten van de bijscholing bedraagt 10,- voor licentiehouders Schaaktrainer A en 15,- voor niet licentiehouders.

Dit najaar zullen de verenigingsconsulenten minimaal 25 cursussen voor volwassenen helpen opstarten. Deze cursussen zijn bedoeld voor beginners en licht gevorderden.
Schaaktrainers die de bovengenoemde bijscholing hebben gevolgd zullen door de KNSB worden aanbevolen bij schaakverenigingen die op zoek zijn naar een trainer.

Click hier voor het aanmeldingsformulier.

Albert Vasse Laatst gewijzigd: 06-05-2005