SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
SBO start schaakoffensief
Op 20 april aanstaande start de SBO, samen met de schaakverenigingen en de KNSB, met de voorbereidingen voor het SCHAAKOFFENSIEF. Dat is een korte, kernachtige campagne in de periode september tot en met december 2005: Slogan van die campagne zal zijn: Jij bent aan zet... Schaak!.
Hierbij zijn alle bij de SBO aangesloten schaakverenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan de informatieavond op woensdag 20 april aanstaande in het Van der Valk Hotel Hengelo. De zaal is open vanaf 20.00 uur.

De bedoeling is vooral om huisschakers te enthousiasmeren (een jaar later is een vergelijkbare campagne gericht op jeugd mogelijk) via een schaakcampagne die zijn weerga niet kent. In de media, op straat, op de schaakclubs: de campagne mag aan niemand voorbij gaan.

Het is overigens de bedoeling dat op deze informatieavond al een klein uitstapje gemaakt wordt naar de rol die uw vereniging in het schaakoffensief kan nemen. Een en ander natuurlijk voornamelijk op basis van de wensen, behoeften en mogelijkheden van uw vereniging. Denk daarom vooral van tevoren even na over de vraag wat u met het schaakoffensief kunt en wilt bereiken. Indien u na afloop van de avond ook enthousiast geworden bent, en deel wenst te nemen aan het offensief, zal het ‘team schaakoffensief’ uw vereniging actief begeleiden in de voorbereidingen. Aangesloten bij dat team zijn Pascal Jacobs en John Leerentveld namens de SBO, en verenigingsconsulent Wiep Terpstra namens de KNSB.

Plan van aanpak SCHAAKOFFENSIEF

In deze campagne gaat er van alles gebeuren in steden, wijken en dorpen. Het begint vlak na de zomervakantie. Dan werven de clubs beginners met flyers en folders en posters. Maar ook met het nodige publieke startgeweld en bijbehorende lokale en regionale persaandacht. Bijvoorbeeld door op een mooie zaterdag allerlei evenementen in het SBO-gebied te organiseren.

Welke evenementen dat zijn? Dat wordt in principe bepaald door de deelnemende SBO-clubs afzonderlijk bepaald. Denk aan een schaakmarathon in Winterswijk, een simultaan door een grootheid op de oude markt in Enschede, een openbare schaaktraining met demonstratie in Raalte en ga zo maar door. De invulling en financiering hiervan is in eerste instantie een zaak van de verenigingen zelf. Het schaakoffensief-team kan hierin een stimulerende en adviserende rol in spelen. Pascal zal er overigens voor zorgdragen dat de campagnestart breeduit aandacht krijgt in de regionale en lokale pers. Wiep zal trachten uw verenigingsstructuur ‘ klaar’ te stomen voor een goede invulling van het schaakoffensief.

Uiteindelijk kunnen deze activiteiten leiden tot zo’n 15 beginners (of meer) per club die zich enthousiast melden bij een club voor deelname aan het plaatselijke schaakoffensief. Deze krijgen drie maanden lang gratis of bijna voor niets een intensief programma voorgeschoteld dat is samengesteld door de specifieke club, in samenwerking met de SBO. Een gevarieerd programma waarbij men snel kan leren (met speciaal daartoe door de SBO samengesteld trainingsmateriaal), gezelligheid proeven en prestaties leveren. Denk aan een wekelijkse opleiding door de club, afgesloten met een competitiewedstrijd, individueel aanbod via de schaakacademie (bijvoorbeeld een jaar gratis voor deelnemers aan het schaakoffensief, overleg hierover met de Schaakacademie loopt), en deelname aan een of een aantal voor het schaakoffensief geselecteerde toernooien. Dit laatste kunnen grandprixtoernooien zijn die speciaal voor de nieuwe beginners een beginnerstoernooi krijgen. Hiervoor kunnen we door Overijssel heen een soort toernooiagenda opzetten. Het altijd gezellige kersttoernooi kan de gezellige afsluiting van de campagne zijn, waarbij ook de kampioen van het Overijssels schaakoffensief bekend wordt.

De idee is dat de SBO voor deze periode GP-toernooien toegankelijk maakt voor het schaakoffensief, helpt bij het verkrijgen van trainingsmateriaal, en SBO-breed zorgt voor herkenbaarheid via standaard posters, website, flyers met herkenbare uitstraling (maar inhoudelijk door de clubs zelf in te vullen). Daarnaast kan de SBO clubs begeleiden bij het plannen maken en tevens zorgen voor afstemming tussen de verenigingen.

De SBO zal de clubs ook adviseren over het toegankelijk maken van de deelnemende clubs voor nieuwkomers. Want alleen maar roepen dat schaken leuk is, is contraproductief als telkens het product schaakvereniging blijkt tegen te vallen. De meeste schaakverenigingen zijn momenteel nog niet op nieuwkomers ingericht. Beginners worden slecht opgevangen, krijgen geen of amper training en ontmoeten meestal niemand van gelijk niveau. Bijgevolg ervaren ze een gebrek aan gezelligheid, zien ze zichzelf amper ‘groeien’ achter het schaakbord, en ook het competitieve element ontbreekt. Het Schaakoffensief sleutelt in haar opzet dus ook aan het aangeboden product. Het offensief richt zich daarom primair op het ontstaan van meer elementen van gastvrijheid, training en competitie binnen de deelnemende verenigingen. Elementen waarvan clubs nog lang plezier kunnen hebben. Mogelijk kan bij het nieuwkomer-proof maken van de deelnemende schaakclubs ook een beroep worden gedaan op de deskundigheid van de verenigingencoördinator van de KNSB.

Op 20 april aanstaande start de SBO, samen met de schaakverenigingen en de KNSB, met de voorbereidingen voor het SCHAAKOFFENSIEF. Dat is een korte, kernachtige campagne in de periode september tot en met december 2005: Slogan van die campagne zal zijn: Jij bent aan zet... Schaak!.
Hierbij zijn alle bij de SBO aangesloten schaakverenigingen uitgenodigd om deel te nemen aan de informatieavond op woensdag 20 april aanstaande in het Van der Valk Hotel Hengelo. De zaal is open vanaf 20.00 uur.


Pascal Jacobs Laatst gewijzigd: 18-04-2005