SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Nieuwe opstapjes beschikbaar


Opstapje is speciaal voor de jongste kinderen (5 t/m 8 jaar) ontwikkeld. Omdat Stap 1 afgestemd is op kinderen vanaf 9 jaar, bevat het voor de jongste jeugd de nodige haken en ogen. Denk aan stellingen met veel stukken, zetten over grote afstand, moeilijke onderwerpen (mat!) en uitzonderingsgevallen zoals en passant slaan, mat door minorpromotie, noteren, etc.

In Opstapje staan daarom simpelere opgaven, gesplitste onderwerpen, oefenbladen met grotere diagrammen en uiteraard de nodige tekeningen. Opstapje bestaat uit twee werkboeken en is sinds september 2003 verkrijgbaar.

Vanaf heden zijn ook diploma's te behalen voor de Opstapjes 1 en 2 van de Stappenmethode. Voor de diploma's is voor een bijpassend formaat gekozen (A5). Op het diploma is tevens een afbeelding geplaatst die ook in de werkboeken voorkomt. Hierdoor is de ruimte voor het naamveld wel een stuk kleiner geworden dan men gewend is.

Proefexamens van opstapje 1 en 2 zijn te bestellen bij de KNSB.
Zoals alle proefexamens bij de KNSB te bestellen zijn.

De examens en diploma's van opstapje 1 en 2 zijn bij uw SBO diplomaconsul te verkrijgen.
Ook zijn hier de stap 1 t/m 6 examens te bestellen.

Emailadres: jeugddiploma@sboschaak.net
Marc Schippers Laatst gewijzigd: 30-03-2005