SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Over het ontstaan van het Jan Krul Caravanstoernooi
Ongeveer 13 jaar geleden is het idee opgekomen om tijdens de kerstshow van Jan Krul Caravans een schaaktoernooi te organiseren. Aanvankelijk vond Jan Krul het idee van Henk Asbroek maar niets. Maar zoals meestal: de aanhouder wint en na de opening van de nieuwe showroom, ongeveer 10 jaar geleden, ging Jan Krul overstag en sprak Henk Asbroek hierover aan of hij nog zin had het toernooi te organiseren. Na overeenstemming te hebben bereikt over de kosten is het toernooi voor het eerst georganiseerd op 28 december 1996, een dag na het oprichten van de Stichting Schaakpromotie Hengelo.

In overleg met de wedstrijdleider van de SBO werd besloten om er het Snelschaak Kampioenschap van de SBO van te maken, later is dit toernooi opgenomen in het Grand Prix circuit van de SBO.

Er is in de loop van de jaren veel overleg geweest tussen de sponsor en de stichting, hetgeen heeft geresulteerd in een toernooivorm die uniek is in Nederland en ver daarbuiten. Dit alles tot grote tevredenheid van Jan Krul, de Stichting Schaakpromotie Hengelo en ‘last but not least’ de deelnemers. De laatste jaren moesten er altijd schakers teleurgesteld worden omdat de capaciteit (64 deelnemers) ruim voor het eind van inschrijving gehaald werd.

Dit jaar wordt het toernooi gehouden op 29 januari voor de 9e keer en hopelijk niet voor de laatste keer.
Vorig jaar won uiteindelijk Tim Lammens (foto) de beker, hij had meer weerstandspunten dan Frank Kroeze die een gelijk aantal punten scoorde.

Zie hier voor de uitnodiging. Voor aanmelding per email gebruik dit document.
Mark Oude Alink Laatst gewijzigd: 25-01-2005