SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
SOS Competitie
De SOS competitie draait op volle toeren.
Ondanks een moeizame start bij het indelen verloopt de competitie nu redelijk naar wens.

Een tweetal punten willen wij graag even onder de aandacht brengen.


-Er schijnt nogal eens misverstand te zijn over de aanvangstijd van de wedstrijden.
Reglementair is dit standaard vastgesteld op 19.45 uur. Sommige verenigingen hebben dispensatie gekregen van de competitieleiding om dit aanvangstijdstip te wijzigen..
Deze dispensaties zijn te vinden op de website www.soscompetitie.
Niet iedereen is hiervan op de hoogte.
Wij als bestuur adviseren de teamleiders dan ook de teamleider van het bezoekende team een week voor aanvang van de wedstrijd per mail uit te nodigen en te informeren over aanvangstijdstip en eventueel speellocatie.

-Wellicht ten overvloede: het speeltempo in de 8-tallen competitie is 1.40 u pp en in de 4 tallen competitie 1.30 u pp (beiden met 10 sec increment per zet)

Als u nog suggesties/ aanbevelingen/ opmerkingen heeft over het verloop van de SOS-competitie, dan horen wij het graag van u.
Tijdens de ALV van 10 april zullen we de evaluatie van de SOS competitie uiteraard agenderen.


Namens het bestuur,
Erik Blom
Erik Blom Laatst gewijzigd: 12-01-2019