SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Gezamenlijke competitie SBO/OSBO/SGS een feit.
Nadat op onze eigen ALV van 16 mei het concept competitiereglement al met algemene stemmen was goedgekeurd, hebben ook de ALV's van de SGS en de OSBO groen licht gegeven.

Dat betekent dat met ingang van aankomend seizoen wij een gezamenlijke competitie gaan organiseren.
In de maanden juni en juli zal nog hard gewerkt worden aan de voorbereidingen.
We kunnen nu al wel vast vermelden, dat een voorlopige opgaaf van de 8-tallen competitie vr 1 september moet zijn ingediend.
We houden u natuurlijk op de hoogte over de daadwerkelijke procedure van inschrijving.

Erik Blom Laatst gewijzigd: 27-05-2018