SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Bijeenkomst 'De Vitale Schaakvereniging"
Aan de voorzitters, secretarissen en contactpersonen van schaakverenigingen aangesloten bij de SGS, OSBO en SBO,

In 2015 heeft de KNSB een enquête onder alle schaakverenigingen gehouden. Als resultaat daarvan is eind 2015 het rapport “De Vitale Schaakvereniging” gepubliceerd. Doel van dit alles is de verenigingen vitaler te maken zodat de georganiseerde schaaksport in Nederland beter op de toekomst is voorbereid. Veel verenigingen hebben te maken met teruggang van het aantal leden in combinatie met vergrijzing van het ledenbestand, zo blijkt onder andere uit de enquête. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk verenigingen in actie komen om deze trend te stoppen en daartoe met name ook gebruik maken van de kennis van anderen. De KNSB is in dit kader voorstander van regionale bijeenkomsten. Het initiatief voor deze bijeenkomsten ligt bij de regionale bonden en hun verenigingen. In de bijeenkomsten kan bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan het creëren van een aanbod vanuit verenigingen dat niet alleen voor ledenbehoud zorgt, maar ook voor nieuwe aanwas. Dit aanbod kan zich bijvoorbeeld richten op jeugd, maar ook op ouderen en zogenaamde zij-instromers of her-intreders (mensen die op jongere leeftijd hebben geschaakt en het na een tijd opnieuw weer willen gaan doen).

De SGS, OSBO en SBO hebben het plan opgevat om in toenemende mate te gaan samenwerken. De drie regionale bonden willen dan ook samen zo’n bijeenkomst organiseren, en wel op zaterdag 9 september 2017 in het Denksportcentrum te Apeldoorn. Adres: Dubbelbeek 24 7333 NJ Apeldoorn, Telefoon: (055) 533 27 66.
De indeling van de dag zal er ongeveer als volgt uitzien:

10.30 – 11.00 Aankomst
11.00 – 11.30 Inleiding (het rapport in grote lijnen, door een vertegenwoordiger van de KNSB)
11.30 – 12.30 Twee “success-stories” (JSV Magnus en – SV Theothorne)
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.15 Discussie (op basis van het gepresenteerde)
14.15 – 15.00 “Uitsmijter” in de vorm van een Nederlandse actieve IM/GM, die enerzijds zijn visie geeft op “De Vitale Schaakvereniging” en anderzijds aangeeft “wat ervoor nodig is om GM te worden”
15.00 – 15.30 Sluiting (met drankje).

Wij, de besturen van SGS, OSBO en SBO, hopen dat wij op uw komst kunnen rekenen. In verband met de nodige logistieke voorbereiding verzoeken wij u zich uiterlijk 31 augustus 2017 per mail op te geven bij de secretaris OSBO, de heer Miklos Hoffer (mgahoffer@hotmail.com).

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van SGS, OSBO en SBO

Erik Blom Laatst gewijzigd: 06-07-2017