SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Bondsraad 17 juni
Een historische dag! Na bijna twee jaar lang voorbereiden, praten, argumenten uitwisselen en afwegingen maken beslisten de afgevaardigden van de regionale bonden vandaag dat de pilot (Scheiding der competities) vanaf 2018-2019 zal worden uitgevoerd.

Nadat in vele regionale en landelijke vergaderingen de bezwaren waren duidelijk gemaakt en zoveel mogelijk tegemoet gekomen, vond de overgrote meerderheid van de regionale bonden dat het er nu maar eens van moest komen. Met enkel de tegenstem van de Haagsche Schaakbond, kan een tweede werkgroep aan de start.

Erik Blom Laatst gewijzigd: 19-06-2017