SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Aanpassing indeling viertallen
Op verzoek van twee verenigingen, en na constateren dat niet alleen deze verzoeken terecht waren maar ook een aantal andere onjuistheden in de indeling zaten, heeft het bestuur besloten de indelingen van de viertallen te herzien.

De grote klasse V4 met acht teams is opgebroken in twee poules van vier. Dat leek eerst niet mogelijk zonder grote reisafstanden en/of grote krachtsverschillen, maar door zowel schuiven in klasse V3 als in de lagere klassen is toch een acceptabele krachts en afstandsverdeling in de (nieuwe) poules V4 en V5 ontstaan.

Graag aandacht voor de nieuwe indelingen en de indeling van de oude competitiemailing wissen. De jaargids komt er gauw aan, daarin staat de nieuwe indeling op de juiste manier vermeld.
De oude competitiemailing is nog wel bruikbaar voor de contactgegevens van de teamleiders!
Remko Algera Laatst gewijzigd: 02-10-2016