SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Eindstand Jeugd GP
De eindstanden van de Jeugd GP Cyclus 2015-2016 zijn te vinden onder het kopje jeugd en dan Grand Prix.
Alle prijswinnaars nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie prijs en de wisselbekers zullen zo snel mogelijk aan de betreffende persoon worden uitgereikt.
Bernard van Lenthe Laatst gewijzigd: 31-07-2016