SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Afscheid Rob Brunia
Zijn activiteiten in de schaakwereld beperkten zich niet alleen tot die van schaaktrainer van jeugdschakers. Op het gevaar af hem tekort te doen: hij was voor velen ook coach en mentor, en was voor vele ouders en begeleiders adviseur en vraagbaak. Hoe belangrijk zijn rol was, begint pas langzamerhand duidelijk te worden uit de vele reacties die loskomen.

Hij is donderdagochtend 13 januari in besloten kring gecremeerd. Dat was de wens van zijn familie en die moeten we respecteren. Maar die familiewens ontneemt veel mensen de mogelijkheid om afscheid van hem te nemen, en de schok weer enigszins te boven te komen.

Om mensen die toch de mogelijkheid van een soort afscheid te bieden wordt er op donderdag 20 januari a.s. een bijeenkomst georganiseerd voor iedereen (zowel kinderen als ouders, collega’s en bestuurders) die iets met Rob te maken hebben gehad.

Plaats van deze bijeenkomst is duWo Denksportcentrum, Zusterlaan 114, Delft, het thuishonk van de Delftsche Schaakclub.

Het programma staat nog niet vast, maar het wordt geen hele “officiële” dag (dat zou Rob ook niet hebben gewild).

’s Middags is bedoeld voor de wat jongere kinderen, waaronder zijn recente leerlingen. Het wordt een mix van een ontspannen middag, met spelletjes, een informeel schaaktoernooi, mogelijkheid tot analyse, en een kort serieus gedeelte waarin door sommigen afscheid van hem genomen wordt.

Ook ’s avonds is er een kort programma. Vanaf 20:00 uur zullen enkele sprekers afscheid nemen van Rob, ondertussen wordt ook dan voor belangstellenden een informeel schaaktoernooi georganiseerd.

13:00 koffie, thee, ontvangst
14:00 introductie, start (informeel) schaaktoernooi, spelletjes, analyses
15.30 enkele sprekers nemen afscheid
16:00 herstart activiteiten
18:00 gezamenlijk eten (buffet)

19.45 koffie, thee, ontvangst
20.30 enkele sprekers nemen afscheid
21.00 informeel samenzijn, naborrel (schaken)

Nogmaals: dit is een voorlopig programma, en wordt zonodig nog aangevuld.

Omdat de capaciteit van het Denksportcentrum beperkt is dient u zich voor deze dag op te geven, via het emailadres herdenking-Brunia@delftseschaaksite.nl aan met hoeveel u komt, of u ’s middags of ‘s avonds komt, en of u mee wilt eten van (buffet van 18:00 tot 17:30, kosten € 5,-). Zie ook www.schaakbond.nl
Jeannette van Leijen Laatst gewijzigd: 15-01-2005