SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Jaargids 2015
De jaargidsen 2015(senioren) zijn vandaag per post verstuurd naar de clubs. De digitale editie is te vinden onder Download.
De notulen van de ALV zijn ook op de website geplaatst (Organisatie-bestuurstafel).
Erik Blom Laatst gewijzigd: 16-10-2015