SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Lucien geeft het stokje door aan Patriek.
Lucien Perizonius heeft vandaag het volgende bericht aan de SBO clubs doen uitgaan.

Beste jeugdleider, De afgelopen jaren heb ik met veel plezier de functie van voorzitter van de SBO jeugdcommissie vervuld. Echter gezien drukke werkzaamheden heb ik besloten om de functie van voorzitter per 1 januari 2005 neer te leggen. Voorlopig zal Patriek Vleeming de functie waarnemen met naar verwachting een benoeming na de algemene ledenvergadering van de SBO.
Gaarne wil ik u langs deze weg bedanken voor de plezierige samenwerking.
Met vriendelijke groet,
Lucien Perizonius


Namens het SBO bestuur dank ik Lucien voor het prachtige werk dat hij in de afgelopen jaren voor en met de SBO jeugd heeft verricht.
Het e-mail adres van de SBO jeugdleider blijft gelijk. Ook Patriek is te bereiken via Jeugdleider@sboschaak.net.
Albert Vasse Laatst gewijzigd: 09-01-2005