SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Verplaatsen wedstrijden
Langs deze weg wil ik alle teamleiders erop attent maken dat als een wedstrijd verplaatst moet worden - ook als dat in gezamenlijk overleg is, en ook als het de viertallen of SBO Cup betreft - hiervoor een verzoek ingediend moet worden bij de competitieleider. (zo staat het in het reglement)

Remko Algera Laatst gewijzigd: 03-11-2014