SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Cursus Schaaktrainer 2
Graag breng ik de cursus Schaaktrainer 2 onder de aandacht.

De opleiding Schaaktrainer 2 leidt op in het lesgeven in de Stappen 1, 2 en 3 van de Stappenmethode van Van Wijgerden/Brunia. Lesgeven en didactiek vormen de centrale onderdelen van deze cursus.

De cursus bestaat uit:
•Zeven cursusavonden van drie uur. Bij deze avonden behoren huiswerkopdrachten.
•Per cursist twee lesobservaties plus nabespreking. De eerste lesobservatie vindt in de beginperiode van de cursus plaats, de tweede observatie in de slotperiode van de cursus. De cursist dient de lessen die worden geobserveerd zelf te regelen.

De eerste cursus avond is op 3 december in Enschede.
Meer informatie in aanmelden is mogelijk via:

http://www.schaakbond.nl/opleidingen/kalender/schaaktrainer

Erik Blom Laatst gewijzigd: 28-10-2014