SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Nieuwe ereleden benoemd tijdens de ALV van 10 september 2014
Tijdens de ALV van vorige week woensdag 10 september zijn Theo Heeregrave, Rein Lingeman, Gerard de Lange en Albert Vasse benoemd als ereleden van de SBO.

Theo is al ruim 20 jaar actief voor de SBO.
Theo is 6 jaar bestuurslid geweest (vanaf het seizoen ‘00-‘01 t/m het seizoen ‘05-06) in de functie van wedstrijdleider. Theo heeft in zijn functie als wedstrijdleider een nieuwe impuls gegeven aan het PK van de SBO, onder zijn leiding veranderde het avondtoernooi op diverse locaties naar het nog steeds bestaande toernooi op vier zaterdagen in Borne.
Theo heeft voorafgaande aan het bestuur zich als commissielid ingezet voor werving en promotie.
Vanaf midden jaren ‘90 t/m heden organiseert Theo het SBO veteranentoernooi in Borne.
Theo is naast zijn inzet voor zijn vereniging en de SBO al jarenlang wedstrijdleider t.b.v. van het ONJK in Twente en de KNSB.

Rein is 9 jaar actief geweest voor de SBO.
Vanaf het seizoen ’96-’99 (3 seizoenen) was Rein lid van de jeugdcommissie en binnen die commissie verantwoordelijk voor het schoolschaak.
Vanaf het seizoen ’99-’05 (6 seizoenen) was Rein secretaris van de SBO en was hij verantwoordelijk voor de zeer verzorgde jaarstukken die tijdens ALV’s op de Pooksbelten (de vergaderlocatie van de SBO gedurende die seizoenen) besproken werden.
Rein heeft naast deze werkzaamheden zich ook ingezet voor zijn eigen vereniging.

Gerard is al ruim 12 jaar actief voor de SBO.
Gerard is 9 jaar bestuurslid (vanaf het seizoen ‘05-‘06 t/m het seizoen ‘13-‘14) geweest in verschillende functies, 1 jaar was hij secretaris, 2 jaar penningmeester, 6 jaar competitieleider.
Gerard was ιιn van de 2 bestuursleden die de SBO tijdens het schaakseizoen ’08-’09 overeind heeft gehouden.
Gerard heeft de ledenadministratie gedaan vanaf september 2002. Toen Gerard in het bestuur toetrad nam Marieke die functie over.
Gerard zet zich naast zijn vereniging en de SBO in voor het schaken voor blinden en slechtzienden.

Albert is 11 jaar bestuurslid geweest voor de SBO. Vanaf het seizoen ’97-’00 (3 seizoenen) als jeugdleider, vanaf het seizoen ’00-’02 (2 seizoenen) als algemeen adjunct/jeugdleider en tenslotte vanaf het seizoen ’02-’08 (6 seizoenen) als voorzitter. Albert heeft zich ingezet voor een betere integratie van de jeugd naar de senioren, voor de promotieklasse op de zaterdag, een piramide-competitie op de zaterdag, voor ledenwerving, denk hierbij aan initiatieven als het schaakoffensief en de moderne schaakbond.
Naast de SBO heeft Albert zich actief als bestuurslid van de St. Caissa ingezet voor het ONJK in Twente.
Albert heeft deze werkzaamheden gedaan naast zijn inzet voor zijn eigen vereniging.


Erik Blom Laatst gewijzigd: 19-09-2014