SBO clubs
Website redactie
Suggesties voor nieuws of opmerkingen over de inhoud van de SBO site? Stuur een e-mail naar redactie@sboschaak.net!

Suggesties voor functionaliteit, of fouten gevonden? Stuur een e-mail naar webteam@sbo­schaak.net!
(c) Schaakbond Overijssel
Uitnodiging Thema-avond "Toekomst KNSB"
De KNSB ziet dat het aantal club en het aantal leden langzaam maar zeker afneemt. Er zijn uitzonderingen, verenigingen die wel groei weten te realiseren, maar dat zijn uitzonderingen. Binnen de SBO hebben wij daar in het voorjaar van 2013 ook al bij stil gestaan. Ook de KNSB denkt hier over na. En heeft een werkgroep gevraagd een toekomstvisie uit te schrijven. Een visie op de zeer lange termijn, wat wordt de rol van internetschaak, hoe gaat het jeugdschaak zich ontwikkelen en voor u ... hoe gaat het met de schaakverenigingen. Dat stuk is klaar en is tijdens de bondsraad voor het eerst besproken. Maar de discussie hierover moet nog plaatsvinden. De KNSB wil graag dat alle regionale bonden het stuk met haar leden bespreekt. Dat willen wij doen op woensdag .. januari a.s. De KNSB heeft dus nog geen keuzes gemaakt. Wat er op tafel ligt is een rapport van de werkgroep. De keuzes moeten nog worden gemaakt. En u hebt daar invloed op, uw input is van groot belang, uw opmerkingen worden dus door de SBO verzameld en naar de KNSB opgestuurd. Dat gebeurt vanuit alle regionale bonden, zodat de KNSB daar uiteindelijk haar beleid op gaat bouwen.

Wat is de bedoeling?

1. Op woensdag 22 januari 2013 bespreken wij het werkstuk 'Toekomst KNSB'; (zie bijlage)
2. Van de avond worden uitgebreide notulen gemaakt;
3. Na die avond kunt u nog een maand lang per mail reageren richting het bestuur van de SBO;
4. Het bestuur van de SBO schrijft in maart één reactie-notitie;
5. Deze notitie wordt besproken tijdens de ALV in april 2014;
6. Na verwerken van de opmerkingen vanuit de ALV gaat de notitie naar de KNSB.

Is uw aanwezigheid en uw mening van belang?
Jazeker, want in het stuk van de werkgroep staan vele suggesties voor besturen van schaakverenigingen. Doe hier uw voordeel mee, ook als u niet zoveel zelf meent in te brengen, luisteren naar anderen kan u ook besluiten nieuwe paden te gaan bewandelen.

Wij vertrouwen op een grote opkomst. Niet alleen bestuurders zijn welkom, de uitnodiging is er ook voor de leden van de diverse SBO-commissies, ereleden en leden van verdienste, maar ook andere belangstellenden.

Vanuit het KNSB bestuur zal er ook iemand aanwezig zijn.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

Erik Blom Laatst gewijzigd: 05-01-2014